Viola - centrum pre umenie

Miesto: 
Prešov
Kategória: 
Občianske a priemyselné budovy
Autori: 
: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Dominika Hricová; ateliér zerozero
Spolupráca: 
Martin Ratkoš, Ondrej Jurčo
Autor fotografie: 
Jaroslav Vaľko

Zobrazené

812

Hlasov

263

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Kultúrny priestor Viola sa nachádza v bezprostrednej väzbe na historické jadro Prešova v parteri polyfunkčného objektu z 90. rokov. V prvej etape v roku 2016 sme adaptovali priestory bývalej pizzerie na literárnu kaviareň a následne v roku 2018 boli priestory bývalej prevádzky FAX COPY rekonštruované na multifunkčnú sálu slúžiacu na divadelné predstavenia a koncerty. Centrum pre umenie spravuje občianske združenie zameriavajúce sa na prácu so školákmi, kultúrne a vzdelávacie podujatia a výstavy. Každý z priestorov má samostatný vstup z Tkáčskej ulice, ktorý im zabezpečuje určitú autonómnosť. Súčasne oba priestory pôsobia vo vzájomnej synergii.