Rezidencia na Varte

Miesto: 
Bratislava
Kategória: 
Bytové domy
Autori: 
Michaela Hantabalová - Podolská, Juraj Hantabal, ateliér hantabal architekti
Spolupráca: 
Jarmila Burková, Jakub Hanták
Autor fotografie: 
Juraj Hantabal

Zobrazené

667

Hlasov

49

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Rezidenciu tvorí sedem objektov radových rodinných domov situovaných na juhovýchodnom okraji Koliby v Bratislave. Koncept návrhu vychádza z pomerne komplikovaných terénnych vzťahov. Malá hĺbka parcely, strmosť terénu a susedná jestvujúca hustá zástavba. Preto sme sa snažili o hmotovo-priestorové usporiadanie RD tak, aby sme získali pre bývanie čo najväčšiu intimitu a zároveň správnu orientáciu voči svetovým stranám. Toto natočenie je priaznivé aj z hľadiska výhľadov, keďže sme nad Bratislavou. Architektonické stvárnenie jednoduchých línií dopĺňa oblúk plnej fasády v nároží vždy od susedného objektu. Zaoblenie fasády splnilo funkciu lepšieho preslnenia a presvetlenia.