Administratívna budova ABW

Miesto: 
Kráľová pri Senci
Kategória: 
Občianske a priemyselné budovy
Autori: 
René Baranyai, Borislav Benedek, ateliér RB ARCHITECTS a Borislav Benedek, Lang Benedeg architects
Spolupráca: 
Gabriela Chvostaľová, Marek Vadovič, Gabriela Rolenčíková, Anna Juričková
Autor fotografie: 
Veronika Nagyová

Zobrazené

1836

Hlasov

507

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov ABW (Austria Beton Werk). Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci. Koncepcia objektu vychádza z troch hlavných princípov – zeleného átria otvoreného do každej miestnosti v objekte, ďalej transparentnosti a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník – zamestnanec. Tretím podporným princípom návrhu je striktné dodržiavanie ekologických zásad pasívneho štandardu pri návrhu a stavbe objektu, kde je potešiteľný konečný výsledok energetickej bilancie 13 kWh/m2 ročne.