Rezidencie Pri Mýte

Miesto: 
Bratislava
Kategória: 
Bytové domy
Autori: 
Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič, Ana Kučan, Luka Javornik
Spolupráca: 
ValloSadovsky Architects , Tomáš Bartko
Autor fotografie: 
Mateja Vonkomerová, Vid Kurinčič, Studio AKKA

Zobrazené

814

Hlasov

287

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Urbanistický koncept obytného súboru spočíva v šachovnicovom rozmiestnení jednotlivých sekciových objektov okolo centrálnej osi. Obytný súbor sa riadi princípom malého počtu bytov prístupných z jedného podlažia a sekcie. Byty sú navrhnuté ako preprávajúce s dôrazom na orientáciu voči svetovým stranám. Takéto riešenie umocňuje dojem menšej urbánnej štruktúry. Hmotovo jednoznačná a monochromatická fasáda je navrhnutá tak, aby kontrastovala s mäkkými a jemne zvlnenými líniami sadových úprav. Jasnú hranicu medzi súkromným a verejným priestorom vytvárajú nízke záhony, lemujúce bytové domy po celom ich obvode. Sadové úpravy vytvárajú pocit pohodlia a útulna, čím napomáhajú vytvárať sociálne väzby.