Námestie Centrum, Sídlisko III

Miesto: 
Prešov
Kategória: 
Exteriér
Autori: 
Irakli Eristavi, Pavol Šilla
Spolupráca: 
Martin Jančok
Autor fotografie: 
Daniela Sabová, Matúš Kička, Daniela Sabová, Pavol Šilla

Zobrazené

964

Hlasov

291

PRIDAJ HLAS
Hlasovanie bolo ukončené.

Základným princípom riešenia je prepojenie rôznych výškových úrovní prostredníctvom vloženého „koberca“, ktorý v sebe integruje komunikačné, zhromažďovacie plochy a plochy určené na oddych. Koberec odstraňuje komunikačné bariéry. 43 solitérnych stromov je rozmiestnených v pravidelnom trojuholníkovom rastri 6x6x6 m. Spevnená plocha je pozadím, na ktorom sa uplatňujú jednotlivé vrstvy: zeleň, mobiliár, svietidlá. Je súčasne priemetňou zrkadliacou jednotlivé procesy a pohyb ľudí. Topografia koberca je vykreslená trojuholníkovým rastrom dilatačných celkov súvisiacich s rastrom zelene. Vodný prvok, je realizovaný v podobe troch elementov, v rôznych častiach námestia.